Antiskalant ön arıtım işleminden geçen suyun reverse osmosis membranlarına ulaşmadan önce dozlanan bir kimyasaldır. Bu kimyasal kalsiyum ve magnezyum gibi iyonların reaksiyona girmesini önleyerek membranlarda çökelti oluşmasının önüne geçer.

Antiskalant ürünleri genel olarak reverse osmosis süreçlerinde sudaki kimyasalların kontrolü için kullanılmaktadır. Ön arıtımdan gelen suya dozlanacak olan antiskalant miktarı, suyun karakteristik özelliklerine göre hesaplanarak belirlenmektedir. Antiskalant kullanılmadığı durumlarda, oluşan çökelti nedeniyle membranlarda tıkanma ve membran ömrünün önemli ölçüde kısaldığı görülmektedir. Bu sebeple tüm reverse osmosis süreçlerinde ve membran kullanımında antiskalant kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

Antiskalantın kimyasal formu genel olarak sıvı halde, sarı renkli ve hafif bir kokuya sahiptir. Ph seviyesi 2-3 aralığındadır.Yüksek iyon tutma kapasitesi ve sülfat, alüminyum, demir gibi iyonlarda sağladığı stabilite sebebiyle tercih edilmektedir. Uygun oranlarda ve düzenli olarak kullanıldığından membranlarda tıkanma oluşmasını engeller. Bu sebeple membranlı arıtma uygulamarında ve reverse osmosis proseslerinde mutlaka kullanılmalıdır.