Atık su arıtma sistemlerimiz işletmelerde üretim süreçlerinden açığa çıkan suyu yönetmelikler çerçevesinde arıtarak deşarjını sağlamaktadır.

Atık su arıtma sistemleri işletmelerde ortaya çıkan toksik veya yönetmelikler çerçevesinde doğaya salınması uygun olmayan atıkların arıtılarak doğaya vereceği zararı ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış sistemlerdir. Atıksu arıtma tesislerinin tasarım ve montajı arıtılacak maddelerin analizinden sonra kararlaştırılan ve çok yönlü araştırma gerektiren bir konudur.

Poli Kimya atıksu arıtma sistemleri uygun maliyetli çözümlerle yüksek performansı birarada sunmaya çalışan her biri uzman mühendislerce tasarlanmış sistemlerdir. Yönetmeliklerin talep ettiği tüm kriterleri kapsayacak şekilde özel olarak tasarlanan ve projelendirilen atıksu arıtma tesisi ile işletmenizdeki atıksuyun deşarjını sağlayabilirsiniz.

Poli kimya fiziksel ve kimyasal arıtma sistemleri ile atıksu arıtımını en uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Tamamen otomatik bir sistem olarak tasarlanan atıksu arıtma sistemlerimiz, uzman servis desteğimizle de 7 gün 24 saat bakım ve gözetimimiz altında olmaktadır.

Atıksu arıtma sistemleri ve atıksu kimyasalları için bizimle iletişim kurabilirsiniz.