Biyolojik atıksu arıtma sistemleri su içerisindeki kirleticilerin biyolojik mikroorganizmalar yöntemiyle sudan ayrıştırılması yöntemiyle çalışmaktadır.

Biyolojik atık su arıtma sistemleri atık sudaki kirleticileri besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmalar ile parçalanarak su, karbondioksit gibi maddelere çevrilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sistemde mikroorganizmalar yaşamsal faaliyetleri gereği atıksu içerisindeki istenmeyen maddeleri kendi yaşamsal döngülerinde besin maddesi olarak kullanmaktadırlar. Bu süreç sonunda ortaya kirleticilerden arınmış bir su ve üreyerek sistemin devamlılığını sağlayan mikroorganizmalar kalmaktadır. Sürecin tamamında biyolojik faktörlerin yer alması sebebiyle bu işleme Biyolojik Arıtma ismi verilmektedir.

Biyolojik atıksu arıtma sistemlerinde su önce havuzlarda biyolojik reaksiyona uygun hale getirilerek çözücülerin bulunduğu sisteme aktarılır. Burada mikroorganizmalar yardımıyla sudaki kirleticiler parçalanarak bu mikroorganizmaların metabolizmaları tarafından absorbe edilir. Parçalama ve ayrıştırma işlemi tamamlandığında organizmalar için gerekli olan hava ve ışık ortadan kaldırırlarak bu organizmaların dibe çökmesi sağlanır. Böylece son aşamada dibe çökmüş bir mikroorganizma çökeltisi ve kirleticilerden arınmış bir su ortaya çıkar. Sonrasında sistem pompa ile suyu deşarj etmekte ve sistem döngüsü gereği yeni atıksu sisteme verilerek sürecin devridaim şekilde ilerlemesi sağlanır.

Biyolojik atıksu arıtma sistemlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi bizi arayarak edinebilirsiniz.