Kimyasal atıksu arıtma sistemleri su içerisindeki kirleticilerin kimyasal yöntemlerle sudan uzaklaştırarak deşarjını sağlamaktadır.

Kimyasal atıksu arıtma sistemleri belli kimyasalların suya eklenerek su içerisindeki maddelerle kimyasal reaksiyona sokularak çökeltilmesi yöntemi ile çalışmaktadır. Bu süreçte karıştırma ünitelerine gelen su hötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon kimyasalları ile reaksiyon sürecine sokulmaktadır. Bu süreç sonunda su içerisindeki kirleticiler havuz dibine çökerek kirleticilerden arındırılmış su havuzun üst kısmında kalmaktadır.

Kimyasal atıksu arıtma sistemleri genel olarak su içerisindeki kirletici maddelerin suda çözünmüş halde bulunması durumlarında kullanılmaktadır. Bu durumda kirleticilerin sudan uzaklaştırılması için kirletici maddelerin bir başka kimyasalla reaksiyona sokulması gerekmektedir. Bu kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkan maddenin sudaki çözünürlüğü çok daha az olacağından topaklaşarak dibe çökmesi veya su yüzeyine çıkmasıyla sudaki kimyasalların uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Kimyasal atıksu arıtma sistemleri diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında biraz daha karmaşık bir süreçler zinciridir. Sudaki PH dengelemesi, hızlı ve yavaş karıştırma sistemleri ve depolama sistemleri ile ardışık bir sistem olan kimyasal atık su arıtma sistemlerini inşa eden Poli Kimya tamamen işler halde anahtar teslim projeler geliştirmektedir.

Kimyasal atıksu arıtma sistemlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi bizi arayarak edinebilirsiniz.